NL

France Catholique is een onafhankelijk weekblad gesticht in 1924. Het behandelt het gebied van de politiek, economie, cultuur, theologie, filosofie, enz. Zijn redactionele gedragslijn vindt zijn inspiratie in de sociale doctrine van de Kerk, in permanent akkoord met het leergezag van de Kerk in Rome maar wel onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

“Kerk van zuiveren” of “een net vol gemengde vis” ?

Jean-Miguel Garrigues - 23 juin 2015

“Kerk van zuiveren” of “vangnet”, d.w.z. een kerk in wier netten je door elkaar goede en slechte vissen kunt vinden, zoals de H. Augustinus zegt ? Dit is de vraag die me bezig houdt, als mijn gasten binnenkomen : kardinaal Schönborn en zijn dominicaanse broeder Jean-Miguel Garrigues. Ik ontvang hen in mijn bureau, waarin het wit overheerst, de kenmerkende kleur van de kinderen van de H. Dominicus. Dominicanen en Jezuïeten werden vaak samen afgebeeld, maar met elkaar in conflict. De geschiedenis (...)